Walne zgromadzenie

20 czerwca 2024

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20-06-2024

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie publikuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2024r. Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zamieszcza zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 20.06.2024 roku, w formie wideo.

Zapis wideo ZWZA ATAL SA 20.06.2024

Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym

Treść uchwał ZWZA ATAL SA 20.06.2024

Pobierz plik
17 czerwca 2024

Szanowni Państwo

Przebieg Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL SA w dniu 20.06.2024r. o godz. 11:00 będzie transmitowany za pośrednictwem poniższej strony: https://transmisja.atal.pl

23 maja 2024

Komunikat Zarządu ATAL SA w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. (Spółka) z siedzibą w Cieszynie, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20.06.2024 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Biurze Zarządu ATAL S.A. w Katowicach przy ul. Porcelanowej 10.

Komunikat w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został opublikowany w dniu 23.05.2024r. w formie raportu ESPI.

1. Ogłoszenie Zarządu ATAL SA o zwołaniu WZA 20.06.2024

Pobierz plik

2. Projekty uchwał na WZA ATAL SA 20.06.2024

Pobierz plik

3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika WZA ATAL SA 20.06.2024

Pobierz plik

4. Informacja o ogólnej liczbie akcji w ATAL SA

Pobierz plik

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ATAL SA za 2023r.

Pobierz plik

6. Sprawozdanie z wynagr. Czł. Zarz. i RN ATAL SA za 2023

Pobierz plik

7. ATAL SA RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL

Pobierz plik

8. Dokumenty kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

Pobierz plik
19 grudnia 2023

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19-12-2023

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie publikuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2023r. Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zamieszcza zapis przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 19.12.2023 roku, w formie wideo.

Zapis wideo NWZA ATAL SA 19.12.2023

Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym

Treść uchwał NWZA ATAL SA 19.12.2023

Pobierz plik
23 listopada 2023

Komunikat Zarządu ATAL SA w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. (Spółka) z siedzibą w Cieszynie, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19.12.2023 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Biurze Zarządu ATAL S.A. w Katowicach przy ul. Porcelanowej 10.
Komunikat w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został opublikowany w dniu 23.11.2023r. w formie raportu ESPI.

1. Ogłoszenie Zarządu ATAL SA o zwołaniu NWZA 19.12.2023

Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym

2. Projekty uchwał na NWZA ATAL SA 19.12.2023

Pobierz plik

3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika NWZA ATAL SA 19.12.2023

Pobierz plik

4. Informacja o ogólnej liczbie akcji w ATAL SA

Pobierz plik
14 czerwca 2023

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14-06-2023

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie publikuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2023r. Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zamieszcza zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 14.06.2023 roku, w formie wideo.

Zapis wideo WZA ATAL SA 14.06.2023

Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym

Treść uchwał WZA ATAL SA 14.06.2023

Pobierz plik
12 czerwca 2023

Szanowni Państwo

Przebieg Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL SA w dniu 14.06.2023r. o godz. 11:00 będzie transmitowany za pośrednictwem poniższej strony: https://transmisja.atal.pl

18 maja 2023

Komunikat Zarządu ATAL SA w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. (Spółka) z siedzibą w Cieszynie, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14.06.2023 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Biurze Zarządu ATAL S.A. w Katowicach przy ul. Porcelanowej 10.
Komunikat w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został opublikowany w dniu 18.05.2023r. w formie raportu ESPI.

1. Ogłoszenie Zarządu ATAL SA o zwołaniu WZA 14.06.2023

Pobierz plik

2. Projekty uchwał na WZA ATAL SA 14.06.2023

Pobierz plik

3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika WZA ATAL SA 14.06.2023

Pobierz plik

4. Informacja o ogólnej liczbie akcji w ATAL SA

Pobierz plik

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ATAL SA za 2022r.

Pobierz plik

6. Sprawozdanie z wynagr. Czł. Zarz. i RN ATAL SA za 2022

Pobierz plik

7. ATAL SA RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL

Pobierz plik
14 czerwca 2022

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14-06-2022

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie publikuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2022r. Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zamieszcza zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 14.06.2022 roku, w formie wideo.

Zapis wideo WZA ATAL SA 14.06.2022

Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym

Treść uchwał WZA ATAL SA 14.06.2022

Pobierz plik
13 czerwca 2022

Szanowni Państwo

Przebieg Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL SA w dniu 14.06.2022r. o godz. 11:00 będzie transmitowany za pośrednictwem poniższej strony: https://transmisja.atal.pl

18 maja 2022

Komunikat Zarządu ATAL SA w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. (Spółka) z siedzibą w Cieszynie, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14.06.2022 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Biurze Zarządu ATAL S.A. w Katowicach przy ul. Porcelanowej 10.
Komunikat w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został opublikowany w dniu 18.05.2022r. w formie raportu ESPI.

1. Ogłoszenie Zarządu ATAL SA o zwołaniu WZA 14.06.2022

Pobierz plik

2. Projekty uchwał na WZA ATAL SA 14.06.2022

Pobierz plik

3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika WZA ATAL SA 14.06.2022

Pobierz plik

4. Informacja o ogólnej liczbie akcji w ATAL SA

Pobierz plik

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ATAL SA za 2021r.

Pobierz plik

6. Sprawozdanie z wynagr. Czł. Zarz. I RN ATAL SA za 2021

Pobierz plik

7. ATAL SA RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL

Pobierz plik
30 czerwca 2021

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30-06-2021

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie publikuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021r. Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (część II Punkt 1 ust 9a)) zamieszcza zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 30.06.2021 roku, w formie audio.

Zapis audio WZA ATAL SA 30.06.2021

Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym

Treść uchwał WZA ATAL SA 30.06.2021

Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym
28 czerwca 2021

Szanowni Państwo

Przebieg Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL SA w dniu 30.06.2021r. o godz. 11:00 będzie transmitowany za pośrednictwem poniższej strony: https://transmisja.atal.pl

02 czerwca 2021

Komunikat Zarządu ATAL SA w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. (Spółka) z siedzibą w Cieszynie, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2021 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Biurze Zarządu ATAL S.A. w Katowicach przy ul. Porcelanowej 10.
Komunikat w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został opublikowany w dniu 02.06.2021r. w formie raportu ESPI.

7. Atal SA RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig

Pobierz plik

6. Sprawozdanie z wynagr. czł. Zarz.i RN ATAL SA 2019-2020

Pobierz plik

5. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ATAL SA za 2020r.

Pobierz plik

4. Informacja o ogólnej liczbie akcji w ATAL SA

Pobierz plik

3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika WZA ATAL SA 30.06.2021

Pobierz plik

2. Projekty uchwał na WZA ATAL SA 30.06.2021

Pobierz plik

1. Ogłoszenie Zarządu ATAL SA o zwołaniu WZA 30.06.2021

Pobierz plik
03 czerwca 2020

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 03-06-2020

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie publikuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 03 czerwca 2020r. Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (część II Punkt 1 ust 9a)) zamieszcza zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 03.06.2020 roku, w formie audio.

Treść uchwał WZA ATAL SA 03.06.2020

Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym

Zapis audio WZA ATAL SA 03.06.2020

Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym
02 czerwca 2020

Szanowni Państwo

Przebieg Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL SA w dniu 03.06.2020r. o godz. 11:00 będzie transmitowany za pośrednictwem poniższej strony: https://stream.atal.pl

08 maja 2020

Komunikat Zarządu ATAL SA w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. (Spółka) z siedzibą w Cieszynie, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 03.06.2020 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Biurze Zarządu ATAL S.A. w Katowicach przy ul. Porcelanowej 10.
Komunikat w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został opublikowany w dniu 08.05.2020r. w formie raportu ESPI.

1. Ogłoszenie Zarządu ATAL SA o zwołaniu WZA 2020

Pobierz plik

2. Projekty uchwał na ZWZ ATAL SA 2020

Pobierz plik

3. Formularz do wykonywania głosu przez pelnomocnika

Pobierz plik

4. Informacja o ogólnej liczbie akcji w ATAL SA

Pobierz plik

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Pobierz plik
20 sierpnia 2019

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20-08-2019

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie publikuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2019 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (część II Punkt 1 ust 9a)) zamieszcza zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 20.08.2019 roku, w formie audio.

Zapis audio NWZA ATAL SA 20.08.2019

Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym

Treść uchwał NWZA ATAL SA 20.08.2019

Pobierz plik
25 lipca 2019

Komunikat Zarządu ATAL SA w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. (Spółka) z siedzibą w Cieszynie, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20.08.2019 r. na godz. 09:30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie.
Komunikat w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został opublikowany w dniu 25.07.2019r. w formie raportu ESPI.

4. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce ATAL na 24.07.2019

Pobierz plik

3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika NWZA ATAL 20.08.2019

Pobierz plik

2. Projekty Uchwał NWZA ATAL 20.08.2019

Pobierz plik

1. Ogłoszenie Zarządu_zwołanie NWZA 20.08.2019

Pobierz plik
05 czerwca 2019

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 05-06-2019

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie publikuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 05 czerwca 2019 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (część II Punkt 1 ust 9a)) zamieszcza zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 05.06.2019 roku, w formie audio.

Zapis audio WZA ATAL SA 05.06.2019

Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym

Treść uchwał WZA ATAL SA 05.06.2019

Pobierz plik
08 maja 2019

Komunikat Zarządu ATAL SA w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. (Spółka) z siedzibą w Cieszynie, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 05.06.2019 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Mercure przy ul. Motelowej 21 w Cieszynie.
Komunikat w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został opublikowany w dniu 08.05.2019r. w formie raportu ESPI.

5. Sprawozdanie RN ATAL SA za 2018

Pobierz plik

4. Informacja o ogólnej liczbie akcji ATAL SA na dn. 08.05.2019

Pobierz plik

3. Formularz Pełnomocnictwa na WZWA ATAL SA w dn. 05.06.2019

Pobierz plik

2. Projekty uchwal na ZWZA ATAL SA w dn. 05.06.2019

Pobierz plik

1. Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZA ATAL SA w dn. 05.06.2019

Pobierz plik
06 czerwca 2018

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 06-06-2018

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie publikuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 06 czerwca 2018 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (część II Punkt 1 ust 9a)) zamieszcza zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 06.06.2018 roku, w formie audio.

Zapis audio WZA ATAL SA 06.06.2018

Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym

Treść uchwał WZA ATAL SA 06.06.2018

Pobierz plik
10 maja 2019

Komunikat Zarządu ATAL SA w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. (Spółka) z siedzibą w Cieszynie, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 06.06.2018 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie.
Komunikat w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został opublikowany w dniu 10.05.2018r. w formie raportu ESPI.

6. Sprawozdanie RN ATAL SA za 2017

Pobierz plik

5. Sprawozdanie z działalności RN ATAL SA w 2017

Pobierz plik

4. Informacja o ogólnej liczbie akcji ATAL SA na dn. 10.05.2018

Pobierz plik

3. Formularz Pełnomocnictwa na WZWA ATAL SA w dn. 06.06.2018

Pobierz plik

2. Projekty uchwał na ZWZA ATAL SA w dn. 06.06.2018

Pobierz plik

1. Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZA ATAL SA

Pobierz plik
24 kwietnia 2017

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24-04-2017

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie publikuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2017 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (część II Punkt 1 ust 9a)) zamieszcza zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 24.04.2017 roku, w formie audio.

Zapis audio WZA ATAL SA 24 04 2017

Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym

Treść uchwał WZA ATAL SA 24.04.2017

Pobierz plik
21 marca 2017

Komunikat Zarządu ATAL SA w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. (Spółka) z siedzibą w Cieszynie, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24.04.2017 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie.
Komunikat w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został opublikowany w dniu 21.03.2017r. w formie raportu ESPI.

Zal. 6 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Zarządu w 2016r

Pobierz plik

Zal. 5 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ATAL S.A. w 2016r

Pobierz plik

Zal. 4 Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce ATAL S.A.

Pobierz plik

Zal. 3 Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na ZWZ ATAL S.A.

Pobierz plik

Zal. 2 Projekty uchwał na ZWZ ATAL S.A.

Pobierz plik

Zal. 1 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ ATAL S.A.

Pobierz plik
25 maja 2016

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25-05-2016

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie publikuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 25 maja 2016 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (część II Punkt 1 ust 9a)) zamieszcza zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 25.05.2016 roku, w formie audio.

Zapis audio WZA ATAL SA 25.05.2016

Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym

Treść uchwał WZA ATAL SA 25.05.2016

Pobierz plik
27 kwietnia 2016

Komunikat Zarządu ATAL SA w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. (Spółka) z siedzibą w Cieszynie, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25.05.2016 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie.
Komunikat w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został opublikowany w dniu 27.04.2016r. w formie raportu ESPI.

Zał. 6 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Zarządu w 2015r

Pobierz plik

Zał. 5 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015r

Pobierz plik

Zał. 4 Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce ATAL S.A.

Pobierz plik

Zał. 3 Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Pobierz plik

Zał. 2 Aneks do projektów uchwał ZWZ ATAL S.A.

Pobierz plik

Zał. 1 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ ATAL S.A.

Pobierz plik
01 września 2015

Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 31-08-2015

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie publikuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2015 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (część II Punkt 1 ust 9a)) zamieszcza zapis przebiegu obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 31.08.2015 roku, w formie audio.

Zapis audio WZA ATAL SA 31.08.2015

Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym

Treść uchwał WZA ATAL SA 31.08.2015

Pobierz plik
05 sierpnia 2015

Komunikat Zarządu ATAL SA w sprawie zwołania WZA

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie ogłasza o zwołaniu na dzień 31.08.2015 r. o godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie.
Komunikat w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został opublikowany w dniu 05.08.2015r. w formie raportu ESPI.

Lista uprawnionych do udziału w WZA 31.08.2015r

Pobierz plik

Zał. 5 - Informacja o ogolnej liczbie akcji w spółce

Pobierz plik

Zał. 4 - Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Pobierz plik

Zał. 3 - Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej ATAL S.A.

Pobierz plik

Zał. 2 - Projekty Uchwał na NWZ ATAL S.A.

Pobierz plik

Zał. 1 - Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ ATAL S.A.

Pobierz plik