Centrum wyników

Wyniki Q1 Wyniki Q2 Wyniki Q3 Wyniki Q4
Telekonferencja - prezentacja wyników grupy ATAL S.A. Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym
Prezentacja wyników Grupy ATAL SA
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ATAL S.A.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A.
Dane finansowe
Telekonferencja - prezentacja wyników grupy ATAL S.A. Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym
Prezentacja wyników Grupy ATAL SA Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL S.A. Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Dane finansowe
Telekonferencja - prezentacja wyników grupy ATAL S.A. Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym
Prezentacja wyników Grupy ATAL SA Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL S.A. Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Dane finansowe
Telekonferencja - prezentacja wyników grupy ATAL S.A. Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym
Prezentacja wyników Grupy ATAL SA Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL S.A. Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Dane finansowe
Telekonferencja - prezentacja wyników grupy ATAL S.A. Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym Obejrzyj film w serwisie zewnętrznym
Prezentacja wyników Grupy ATAL SA Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL S.A. Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Dane finansowe
Telekonferencja - prezentacja wyników grupy ATAL S.A.
Prezentacja wyników Grupy ATAL SA Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL S.A. Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Dane finansowe
Telekonferencja - prezentacja wyników grupy ATAL S.A.
Prezentacja wyników Grupy ATAL SA Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL S.A. Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Dane finansowe
Telekonferencja - prezentacja wyników grupy ATAL S.A.
Prezentacja wyników Grupy ATAL SA Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL S.A. Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Dane finansowe
Telekonferencja - prezentacja wyników grupy ATAL S.A.
Prezentacja wyników Grupy ATAL SA Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL S.A. Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik
Dane finansowe
Telekonferencja - prezentacja wyników grupy ATAL S.A.
Prezentacja wyników Grupy ATAL SA Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL S.A. Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. Pobierz plik Pobierz plik

Wyniki finansowe

podstawowe skonsolidowane dane finansowe (wg MSSF)

dane w tys. PLN 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Przychody netto ze sprzedaży 1 500 486 1 657 823 1 679 193 1 167 354 720 167 1 055 023 865 795 506 840 226 847
Wynik z działalności operacyjnej 401 616 436 045 417 033 208 506 145 860 259 600 221 997 114 770 40 758
Wynik brutto 423 114 462 960 416 489 200 255 142 547 255 362 216 424 109 043 36 599
Wynik netto 341 336 368 244 331 189 167 455 115 653 206 637 179 727 93 128 47 360
Aktywa razem 3 539 701 3 178 081 3 115 470 2 792 686 2 409 435 1 871 985 1 789 736 1 513 553 1 209 992
Zobowiązania długoterminowe 986 920 607 490 893 527 694 896 914 441 391 595 311 213 322 059 155 363
Zobowiązania krótkoterminowe 853 878 1 268 849 1 056 252 1 141 651 706 166 623 123 690 255 515 898 442 988
Kapitały własne 1 698 903 1 301 742 1 165 691 956 139 788 828 857 267 788 268 675 596 611 641
Liczba akcji (szt.) 43 214 610 38 714 610 38 714 610 38 714 610 38 714 610 38 714 610 38 714 610 38 714 610 38 714 610

Podstawowe wskaźniki

Wybrane wskaźniki rentowności

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Rentowność sprzedaży 29,9% 28,4% 27,0% 20,3% 23,7% 26,9% 28,6% 27% 27,7%
Rentowność działalności operacyjnej 26,8% 26,3% 24,8% 17,9% 20,3% 24,60% 25,64% 22,6% 18,0%
Rentowność brutto 28,2% 27,9% 24,8% 17,2% 19,8% 24,20% 25% 27,0% 27,7%
Rentowność netto 22,8% 22,2% 19,7% 14,3% 19,6% 19,6% 20,76% 18,4% 20,9%
ROE (stopa zwrotu z kapitałów własnych) 20,1% 28,3% 24,8% 17,5% 14,7% 24,1% 22,8% 13,8% 7,7%