Dokumenty informacyjne o aktualnych obligacjach

Podstawowe dane o emisji BA BB
kwota emisji 80 000 000 260 000 000
waluta emisji PLN PLN
nominał jednej obligacji 1 000 1 000
data emisji 11-05-2023 27-10-2023
data wykupu 15-05-2025 27-10-2025
oprocentowanie WIBOR 6M + 2,0 WIBOR 6M + 1,5
kod ISIN PLATAL000210 PLATAL000236
Nota informacyjna Pobierz plik Pobierz plik
Tabele odsetkowe
1 okres Pobierz plik Pobierz plik
2 okres Pobierz plik Pobierz plik
3 okres Pobierz plik
4 okres
Prognoza kształtowania się zobowiązań Emitenta Pobierz plik