Dokumenty korporacyjne

ATAL S.A. Statut tekst jednolity 17.01.2024

Pobierz plik

ATAL S.A. Regulamin Rady Nadzorczej

Pobierz plik

ATAL S.A. Regulamin Walnego Zgromadzenia

Pobierz plik

ATAL S.A. Regulamin Zarządu

Pobierz plik

Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej

Pobierz plik

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

Pobierz plik

Dobre praktyki

ATAL Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Pobierz plik

Potwierdzenie nadania Raportu Bieżącego nr 2/2017

Pobierz plik

Plik pdf wskazujący stan stosowania Dobrych Praktyk przez Spółkę zgodnie z zasadą I.Z.1.13 DPSN

Pobierz plik