Current reports

2024-05-23 15:07:00

11/2024 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Pobierz plik
2024-04-10 21:26:00

10/2024 – Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w I kwartale 2024r.

Pobierz plik
2024-04-03 07:56:00

9/2024 – Informacja o sprzedaży mieszkań w I kwartale 2024r.

Pobierz plik
2024-03-21 07:17:00

8/2024 – Rekomendacja Zarządu dotycząca poziomu wypłaty dywidendy za 2023 rok

Pobierz plik
2024-03-20 17:00:00

7/2024 – Powołanie Członków Zarządu ATAL S.A. na nową kadencję

Pobierz plik
2024-02-16 16:28:00

6/2024 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ATAL S.A. wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane

Pobierz plik
2024-01-29 12:07:00

5/2024 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Pobierz plik
2024-01-18 10:21:00

4/2024 – Rejestracja zmiany statutu Spółki

Pobierz plik
2024-01-11 21:59:00

3/2024 – Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w 2023r.

Pobierz plik
2024-01-04 11:03:00

2/2024 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ATAL S.A. wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane

Pobierz plik
2024-01-02 17:13:00

1/2024 – Informacja o sprzedaży mieszkań w 2023r.

Pobierz plik
2023-12-28 10:11:00

44/2023 – Podsumowanie kosztów emisji oraz subskrypcji akcji serii F ATAL S.A. – uzupełnienie informacji na temat kosztów emisji

Pobierz plik
2023-12-19 16:48:00

43/2023 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATAL S.A. w dniu 19 grudnia 2023 roku

Pobierz plik
2023-12-19 16:40:00

42/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATAL Spółka Akcyjna w dniu 19 grudnia 2023 r.

Pobierz plik
2023-11-23 14:05:00

41/2023 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

Pobierz plik
2023-10-27 18:09:00

40/2023 – Emisja Obligacji Serii BB

Pobierz plik
2023-10-11 17:18:00

39/2023 – Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w III kwartale 2023r.

Pobierz plik
2023-10-04 17:52:00

38/2023 – Podwyższenie Programu Emisji Obligacji oraz uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BB oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

Pobierz plik
2023-10-02 19:18:00

37/2023 – Informacja o sprzedaży mieszkań w okresie I-III kwartał 2023 r.

Pobierz plik
2023-09-15 17:21:00

36/2023 – utworzenie Programu Emisji Obligacji

Pobierz plik
2023-08-22 08:26:00

35/2023 – Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii F ATAL S.A.

Pobierz plik
2023-08-11 20:07:00

34/2023 – Uchwały GPW o dopuszczeniu i warunkowym wprowadzeniu akcji serii F do obrotu giełdowego oraz wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii F

Pobierz plik
2023-08-11 16:57:00

33/2023 – otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji oraz udziału w ogólnej liczbie głosów w ATAL S.A.

Pobierz plik
2023-08-10 19:02:00

32/2023 – Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii F

Pobierz plik
2023-08-10 18:26:00

31/2023 – otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w ATAL S.A.

Pobierz plik
2023-08-08 17:11:00

30/2023 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii F ATAL S.A.

Pobierz plik
2023-08-08 13:36:00

29/2023 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu ATAL S.A.

Pobierz plik
2023-08-04 19:25:00

28/2023 – Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii F

Pobierz plik
2023-08-04 08:28:00

27/2023 – Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F ATAL S.A.

Pobierz plik
2023-07-27 17:17:00

26/2023 – Zawarcie umów objęcia akcji serii F ATAL S.A.

Pobierz plik
2023-07-27 08:21:00

25/2023 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ATAL S.A. wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane

Pobierz plik
2023-07-19 20:53:00

24/2023 – Ustalenie liczby i ceny akcji serii F, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę.

Pobierz plik
2023-07-18 17:19:00

23/2023 – Zawarcie umowy plasowania akcji oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez ATAL S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F

Pobierz plik
2023-07-10 17:24:00

22/2023 – Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w I półroczu 2023r.

Pobierz plik
2023-07-05 16:46:00

21/2023 – Rejestracja zmiany statutu Spółki

Pobierz plik
2023-07-03 21:45:00

20/2023 – Informacja o sprzedaży mieszkań w I półroczu 2023r.

Pobierz plik
2023-06-14 16:48:00

19/2023 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATAL S.A. w dniu 14 czerwca 2023 roku

Pobierz plik
2023-06-14 15:03:00

18/2023 – Wypłata dywidendy za 2022 rok

Pobierz plik
2023-06-14 14:43:00

17/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATAL Spółka Akcyjna w dniu 14 czerwca 2023 r

Pobierz plik
2023-06-01 08:48:00

16/2023 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ATAL S.A. wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane

Pobierz plik
2023-05-18 14:30:00

15/2023 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Pobierz plik
2023-05-11 19:23:00

14/2023 – Emisja Obligacji Serii BA

Pobierz plik
2023-05-11 19:14:00

13/2023 – Emisja Obligacji Serii AZ

Pobierz plik
2023-04-25 08:17:00

12/2023 – rekomendacja Zarządu dotycząca poziomu wypłaty dywidendy za 2022 rok

Pobierz plik
2023-04-19 14:42:00

11/2023 – Uchwały w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AZ i Serii BA oraz wzorów Propozycji Nabycia Obligacji

Pobierz plik
2023-04-12 08:53:00

10/2023 – Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w I kwartale 2023 r.

Pobierz plik
2023-04-04 08:14:00

9/2023 – Informacja o sprzedaży mieszkań w I kwartale 2023r.

Pobierz plik
2023-03-30 11:03:00

8/2023 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ATAL S.A. wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane.

Pobierz plik
2023-03-23 17:36:00

7/2023 – Utworzenie Programu Emisji Obligacji

Pobierz plik
2023-03-23 09:20:00

6/2023 – Informacja o korekcie raportu okresowego RR i SRR 2022

Pobierz plik
2023-03-13 15:25:00

4/2023 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ATAL S.A. wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane.

Pobierz plik
2023-01-23 15:04:00

5/2023 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

Pobierz plik
2023-01-12 17:39:00

3/2023 – Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w 2022r.

Pobierz plik
2023-01-02 18:02:00

2/2023 – Informacja o sprzedaży mieszkań w 2022r.

Pobierz plik
2023-01-02 15:44:00

1/2023 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ATAL S.A. wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane.

Pobierz plik
2022-12-16 19:13:00

28/2022 – Powołanie nowych Członków Zarządu ATAL S.A.

Pobierz plik
2022-12-01 19:59:00

27/2022 – Informacja o sprzedaży mieszkań w listopadzie 2022r.

Pobierz plik
2022-11-02 17:58:00

26/2022 – Informacja o sprzedaży mieszkań w październiku 2022r.

Pobierz plik
2022-10-17 17:46:00

25/2022 – Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w III kwartale 2022 r.

Pobierz plik
2022-10-03 17:37:00

24/2022 – Informacja o sprzedaży mieszkań w okresie I-III kwartał 2022r.

Pobierz plik
2022-09-01 17:41:00

23/2022 – Informacja o sprzedaży mieszkań w sierpniu 2022r.

Pobierz plik
2022-08-03 22:42:00

22/2022 – Informacja o sprzedaży mieszkań w lipcu 2022 r.

Pobierz plik
2022-07-28 12:49:00

21/2022 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ATAL S.A. wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane

Pobierz plik
2022-07-12 21:42:00

20/2022 – Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w I półroczu 2022 r.

Pobierz plik
2022-07-01 17:00:00

19/2022 – Informacja o sprzedaży mieszkań w I półroczu 2022 r.

Pobierz plik
2022-06-14 16:08:00

18/2022 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATAL S.A. w dniu 14 czerwca 2022 roku

Pobierz plik
2022-06-14 14:07:00

17/2022 – Wypłata dywidendy za 2021 rok

Pobierz plik
2022-06-14 13:52:00

16/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATAL Spółka Akcyjna w dniu 14 czerwca 2022 r.

Pobierz plik
2022-06-02 10:32:00

15/2022 – Nabycie własnych obligacji serii AW celem ich umorzenia

Pobierz plik
2022-06-01 17:14:00

14/2022 – Informacja o sprzedaży mieszkań w maju 2022r.

Pobierz plik
2022-05-26 18:34:00

13/2022 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ATAL S.A. wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane

Pobierz plik
2022-05-18 17:15:00

12/2022 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Pobierz plik
2022-05-05 17:47:00

11/2022 – Informacja o sprzedaży mieszkań w kwietniu 2022 r.

Pobierz plik
2022-04-20 18:06:00

10/2022 – Rekomendacja Zarządu dotycząca poziomu wypłaty dywidendy za 2021 rok

Pobierz plik
2022-04-19 17:07:00

9/2022 – Nabycie własnych obligacji serii AW celem ich umorzenia

Pobierz plik
2022-04-12 08:32:00

8/2022 – Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w I kwartale 2022 r.

Pobierz plik
2022-04-05 08:39:00

7/2022 – Nabycie własnych obligacji serii AW celem ich umorzenia

Pobierz plik
2022-04-04 17:20:00

6/2022 – zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez podmiot stowarzyszony – ATAL Development GmbH

Pobierz plik
2022-04-01 18:16:00

5/2022 – Informacja o sprzedaży mieszkań w I kwartale 2022r.

Pobierz plik
2022-03-17 22:33:00

4/2022 – Informacja o korekcie raportu okresowego RR 2021

Pobierz plik
2022-01-24 15:58:00

3/2022 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Pobierz plik
2022-01-10 17:07:00

2/2022 – Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w 2021 r.

Pobierz plik
2022-01-03 17:31:00

1/2022 – Informacja o sprzedaży mieszkań w 2021r.

Pobierz plik

Andrzej Biedronka-Tetla – życiorys zawodowy

Pobierz plik

Urszula Juroszek – życiorys zawodowy

Pobierz plik
2021-12-01 08:37:00

26/2021 – Informacja o sprzedaży mieszkań w październiku i listopadzie 2021 r.

Pobierz plik
2021-10-12 21:06:00

25/2021 – Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w III kwartale 2021r

Pobierz plik
2021-10-05 16:33:00

24/2021 – Emisja Obligacji Serii AY

Pobierz plik
2021-10-04 07:44:00

23/2021 – Informacja o sprzedaży mieszkań w okresie I-III kwartał 2021r.

Pobierz plik
2021-09-16 17:26:00

22/2021 – Podwyższenie Programu Emisji Obligacji oraz uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AY oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

Pobierz plik
2021-08-31 17:10:00

21/2021 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2021 r.

Pobierz plik
2021-08-25 17:13:00

20/2021 – Rozważana emisja obligacji w ramach ustanowionego Programu Emisji Obligacji

Pobierz plik
2021-08-04 17:15:00

19/2021 – Informacja o sprzedaży mieszkań w lipcu 2021r.

Pobierz plik
2021-07-30 16:12:00

EBI 1/2021 – ATAL Spółka Akcyjna – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Pobierz plik
2021-07-09 18:21:00

18/2021 – ostateczna informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w I półroczu 2021r.

Pobierz plik
2021-07-09 18:14:00

17/2021 – ostateczna informacja o sprzedaży mieszkań w I półroczu 2021r.

Pobierz plik
2021-06-30 17:14:00

16/2021 – wstępna Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w I półroczu 2021r

Pobierz plik
2021-06-30 17:07:00

15/2021 – Informacja o sprzedaży mieszkań w I półroczu 2021r.

Pobierz plik
2021-06-30 14:58:00

14/2021 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATAL S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.

Pobierz plik
2021-06-30 14:34:00

13/2021 – Wypłata dywidendy za 2020 rok

Pobierz plik
2021-06-30 13:20:00

12/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATAL Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2021 r.

Pobierz plik
2021-06-02 14:13:00

11/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Pobierz plik
2021-04-21 17:18:00

10/2021 – Emisja Obligacji Serii AX

Pobierz plik
2021-04-10 00:00:00

9/2021 – Informacja o o ilości przekazanych mieszkań i lokali w I kwartale 2021r.

Pobierz plik
2021-04-01 17:36:00

8/2021 – Informacja o sprzedaży mieszkań w I kwartale 2021 r.

Pobierz plik
2021-04-01 17:25:00

7/2021 – Uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AX oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

Pobierz plik
2021-03-19 17:46:00

6/2021 – utworzenie Programu Emisji Obligacji

Pobierz plik
2021-03-18 19:56:00

5/2021 – rekomendacja Zarządu dotycząca poziomu wypłaty dywidendy za 2020 rok.

Pobierz plik
2021-01-26 12:06:00

4/2021 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2021r.

Pobierz plik
2021-01-20 23:22:00

3/2021 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ATAL S.A. wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane

Pobierz plik
2021-01-07 18:20:00

2/2021 – Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w 2020 r.

Pobierz plik
2021-01-04 17:07:00

1/2021 – Informacja o sprzedaży mieszkań w 2020r.

Pobierz plik
2020-11-30 15:31:00

35/2020 – Piąte wezwanie akcjonariuszy ATAL S.A. do złożenia dokumentów akcji

Pobierz plik
2020-11-12 08:43:00

34/2020 – Czwarte wezwanie akcjonariuszy ATAL S.A. do złożenia dokumentów akcji

Pobierz plik
2020-10-28 10:11:00

33/2020 – Trzecie wezwanie akcjonariuszy ATAL S.A. do złożenia dokumentów akcji

Pobierz plik
2020-10-12 19:52:00

32/2020 – Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w III kwartale 2020r.

Pobierz plik
2020-10-06 10:59:00

31/2020 – Drugie wezwanie akcjonariuszy ATAL S.A. do złożenia dokumentów akcji

Pobierz plik
2020-10-01 17:30:00

30/2020 – Informacja o sprzedaży mieszkań w okresie I-III kwartał 2020

Pobierz plik
2020-09-30 20:53:00

29/2020 – Powołanie Członka Zarządu

Pobierz plik
2020-09-16 09:51:00

28/2020 – Emisja Obligacji Serii AW2

Pobierz plik
2020-09-14 15:48:00

27/2020 – Informacja o warunkowym wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii AW2

Pobierz plik
2020-09-11 17:15:00

26/2020 – Emisja Obligacji Serii AW

Pobierz plik
2020-09-09 21:11:00

25/2020 – Informacja o warunkowym wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii AW

Pobierz plik
2020-09-09 20:56:00

24/2020 – Pierwsze wezwanie akcjonariuszy ATAL S.A. do złożenia dokumentów akcji

Pobierz plik
2020-09-09 20:49:00

23/2020 – Korekta edytorska do skonsolidowanego raportu półrocznego za 2020r.

Pobierz plik
2020-09-04 15:35:00

22/2020 – Warunkowy Przydział Obligacji serii AW2

Pobierz plik
2020-09-03 17:38:00

21/2020 – Informacja o sprzedaży mieszkań w lipcu i sierpniu 2020r.

Pobierz plik
2020-09-01 17:24:00

20/2020 – Podwyższenie Programu Emisji Obligacji oraz uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AW2 oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

Pobierz plik
2020-08-31 17:21:00

19/2020 – Nabycie własnych obligacji serii AM celem ich umorzenia

Pobierz plik
2020-08-26 18:19:00

18/2020 -Uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AW oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

Pobierz plik
2020-08-06 17:26:00

17/2020 – Rozważana emisja obligacji w ramach ustanowionego Programu Emisji Obligacji

Pobierz plik
2020-07-08 22:30:00

16/2020 – Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w II kwartale 2020r

Pobierz plik
2020-07-01 20:39:00

15/2020 – Informacja o sprzedaży mieszkań w I półroczu 2020r.

Pobierz plik
2020-06-26 20:53:00

14/2020 – Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o nabyciu akcji spółki ATAL S.A.

Pobierz plik
2020-06-25 15:07:00

13/2020 – Rejestracja zmiany statutu Spółki

Pobierz plik
2020-06-04 13:49:00

12/2020 – Wybór Rady Nadzorczej ATAL S.A. na nową kadencję

Pobierz plik
2020-06-03 22:02:00

10/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATAL Spółka Akcyjna w dniu 03 czerwca 2020r.

Pobierz plik
2020-06-03 20:30:00

11/2020 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATAL S.A. w dniu 3 czerwca 2020r.

Pobierz plik
2020-05-08 16:09:00

9/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Pobierz plik
2020-04-17 08:55:00

8/2020 – Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w I kwartale 2020r.

Pobierz plik
2020-04-01 17:14:00

7/2020 – Informacja o sprzedaży mieszkań w I kwartale 2020r.

Pobierz plik
2020-03-19 18:12:00

6/2020 – Jednorazowa zmiana Polityki Dywidendowej z rekomendacją Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku za 2019r.

Pobierz plik
2020-03-10 08:43:00

5/2020 – Powołanie Członków Zarządu ATAL S.A. na nową kadencję

Pobierz plik
2020-02-19 19:11:00

4/2020 – Utworzenie Programu Emisji Obligacji

Pobierz plik
2020-01-28 10:09:00

3/2020 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Pobierz plik
2020-01-14 08:25:00

2/2020 – Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w 2019r.

Pobierz plik
2020-01-02 19:12:00

1/2020 – Informacja o sprzedaży mieszkań w 2019r.

Pobierz plik
2019-10-08 17:12:00

32/2019 – Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w III kwartale 2019r.

Pobierz plik
2019-10-01 18:44:00

31/2019 – Informacja o sprzedaży mieszkań w okresie I-III kwartał 2019

Pobierz plik
2019-09-30 17:13:00

30/2019 – Emisja Obligacji Serii AU

Pobierz plik
2019-09-27 15:18:00

29/2019 – Informacja o warunkowym wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii AU

Pobierz plik
2019-09-16 17:46:00

28/2019 – Uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AU oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

Pobierz plik
2019-09-03 17:16:00

27/2019 – Utworzenie Programu Emisji Obligacji

Pobierz plik
2019-08-27 17:29:00

26/2019 – Warunkowa umowa zakupu gruntu przez ATAL Development GmbH

Pobierz plik
2019-08-20 16:18:00

25/2019 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu

Pobierz plik
2019-08-20 12:14:00

22/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATAL Spółka Akcyjna w dniu 20 sierpnia 2019r.

Pobierz plik
2019-08-19 19:59:00

24/2019 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej ATAL S.A.

Pobierz plik
2019-08-19 19:47:00

23/2019 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATAL S.A. w dniu 20 sierpnia 2019 roku

Pobierz plik
2019-08-02 11:45:00

21/2019 – Rejestracja zmiany statutu Spółki

Pobierz plik
2019-07-25 02:42:00

20/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL Spóła Akcyjna

Pobierz plik
2019-07-25 01:57:00

19/2019 – Rezygnacja Członka Zarządu

Pobierz plik
2019-07-25 01:46:00

18/2019 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Pobierz plik
2019-07-08 17:18:00

17/2019 – Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w II kwartale 2019r.

Pobierz plik
2019-07-01 17:41:00

16/2019 – Informacja o sprzedaży mieszkań w I półroczu 2019r.

Pobierz plik
2019-06-05 17:23:00

15/2019 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATAL S.A. w dniu 05 czerwca 2019 roku

Pobierz plik
2019-06-05 17:13:00

14/2019 – Wypłata dywidendy za 2018 rok

Pobierz plik
2019-06-05 15:12:00

13/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATAL Spółka Akcyjna w dniu 05 czerwca 2019r.

Pobierz plik
2019-06-03 20:32:00

12/2019 – Uchwały Zarządów GPW S.A. i BondSpot S.A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AP spółki ATAL S.A.

Pobierz plik
2019-05-08 17:14:00

11/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Pobierz plik
2019-04-26 12:11:00

10/2019 – Emisja Obligacji Serii AP

Pobierz plik
2019-04-10 17:16:00

9/2019 – Uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AP oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

Pobierz plik
2019-04-10 17:09:00

8/2019 – Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w I kwartale 2019r.

Pobierz plik
2019-03-31 17:25:00

7/2019 – Informacja o sprzedaży mieszkań w I kwartale 2019r

Pobierz plik
2019-03-27 17:08:00

6/2019 – Podwyższenie Programu Emisji Obligacji

Pobierz plik
2019-03-19 17:45:00

5/2019 – Rekomendacja Zarządu dotycząca poziomu wypłaty dywidendy za 2018 rok

Pobierz plik
2019-01-22 09:02:00

4/2019 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Pobierz plik
2019-01-18 13:20:00

3/2019 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Pobierz plik
2019-01-10 18:16:00

2/2019 – Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w 2018r.

Pobierz plik
2019-01-02 17:34:00

1/2019 – Informacja o sprzedaży mieszkań w 2018r.

Pobierz plik
2018-12-10 08:24:00

31/2018 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Pobierz plik
2018-12-07 13:48:00

30/2018 – Uchwały Zarządów GPW S.A. i BondSpot S.A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AM spółki ATAL S.A

Pobierz plik
2018-10-24 17:16:00

29/2018 – Emisja Obligacji Serii AM

Pobierz plik
2018-10-22 17:10:00

28/2018 – Informacja o ostatecznej ilości przekazanych mieszkań i lokali w III kwartale 2018r.

Pobierz plik
2018-10-11 08:33:00

27/2018 – Informacja o szacunkowej ilości przekazanych mieszkań i lokali w III kwartale 2018r.

Pobierz plik
2018-10-09 17:08:00

26/2018 – Uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AM oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

Pobierz plik
2018-10-01 17:19:00

25/2018 – Informacja o sprzedaży mieszkań w okresie I-III kwartał 2018r

Pobierz plik
2018-09-23 17:09:00

24/2018 – utworzenie Programu Emisji Obligacji

Pobierz plik
2018-09-14 17:02:00

23/2018 – Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o nabyciu akcji spółki ATAL S.A.

Pobierz plik
2018-08-16 16:01:00

22/2018 – Rejestracja zmiany statutu Spółki

Pobierz plik
2018-07-23 15:04:00

21/2018 – Rejestracja spółki zależnej

Pobierz plik
2018-07-09 11:35:00

20/2018 – Informacja o szacunkowej ilości przekazanych mieszkań i lokali w II kwartale 2018r.

Pobierz plik
2018-07-04 12:30:00

19/2018 – Informacja o sprzedaży mieszkań w I półroczu 2018r.

Pobierz plik
2018-06-27 15:25:00

18/2018 – Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych

Pobierz plik
2018-06-25 17:44:00

17/2018 – Uchwały Zarządów GPW S.A. i BondSpot S.A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AH spółki ATAL S.A.

Pobierz plik
2018-06-06 17:30:00

16/2018 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATAL S.A. w dniu 06 czerwca 2018 roku

Pobierz plik
2018-06-06 17:14:00

15/2018 – Wypłata dywidendy za 2017 rok

Pobierz plik
2018-06-06 15:50:00

14/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATAL Spółka Akcyjna w dniu 06 czerwca 2018r.

Pobierz plik
2018-05-11 16:03:00

13/2018 – Informacja o przekazanych mieszkaniach i lokalach w I kwartale 2018r

Pobierz plik
2018-05-10 16:02:00

12/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Pobierz plik
2018-04-25 17:10:00

11/2018 – Emisja Obligacji Serii AH

Pobierz plik
2018-04-09 18:36:00

10/2018 – Uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AH oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

Pobierz plik
2018-04-02 17:15:00

9/2018 – Informacja o sprzedaży mieszkań w I kwartale 2018r

Pobierz plik
2018-03-23 17:39:00

8/2018 – utworzenie Programu Emisji Obligacji

Pobierz plik
2018-03-18 21:05:00

7/2018 – Rekomendacja Zarządu dotycząca poziomu wypłaty dywidendy za 2017 rok

Pobierz plik
2018-03-14 17:20:00

6/2018 – Rekomendacja Zarządu dotycząca proponowanego poziomu wypłaty dywidendy za 2017 rok

Pobierz plik
2018-03-01 09:09:00

5/2018 – Powołanie Członka Zarządu

Pobierz plik
2018-02-18 17:09:00

4/2018 – Informacja o przekazanych mieszkaniach i lokalach w 2017r.

Pobierz plik
2018-01-17 15:44:00

3/2018 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Pobierz plik
2018-01-08 17:16:00

2/2018 – Przedterminowy wykup obligacji serii Z

Pobierz plik
2018-01-03 17:08:00

1/2018 – Informacja o sprzedaży mieszkań w 2017r.

Pobierz plik
2017-11-08 18:20:00

33/2017 – Uchwały Zarządów GPW S.A. i BondSpot S.A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu naCatalyst obligacji na okaziciela serii AF spółki ATAL S.A

Pobierz plik
2017-10-19 17:12:00

32/2017 – Informacja o przekazanych mieszkaniach w okresie I-III kwartał 2017 roku

Pobierz plik
2017-10-18 15:45:00

1/2017 – Raport bieżący EBI- Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ATAL S.A.

Pobierz plik
2017-10-04 18:42:00

31/2017 – Informacja o sprzedaży mieszkań w okresie I-III kwartał 2017 roku

Pobierz plik
2017-10-02 17:44:00

30/2017 – Emisja obligacji serii AF

Pobierz plik
2017-09-11 17:19:00

29/2017 – Uchwały w sprawie podwyższenia Programu Emisji Obligacji oraz ustalenia Warunków Emisji Obligacji serii AF

Pobierz plik
2017-08-25 17:20:00

28/2017 – Program emisji obligacji

Pobierz plik
2017-07-27 22:08:00

27/2017 – Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o nabyciu akcji spółki ATAL S.A.

Pobierz plik
2017-07-04 19:07:00

26/2017 – Informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań w pierwszym półroczu 2017 roku

Pobierz plik
2017-06-14 16:32:00

25/2017 – Wybór biegłego rewidenta

Pobierz plik
2017-05-31 13:17:00

24/2017 – Informacja o połączeniu emitenta z podmiotem zależnym

Pobierz plik
2017-05-18 15:54:00

23/2017 – Emisja obligacji serii AC

Pobierz plik
2017-05-17 16:07:00

22/2017 – Rejestracja zmiany statutu ATAL S.A.

Pobierz plik
2017-04-26 10:59:00

21/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.

Pobierz plik
2017-04-24 16:07:00

20/2017 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATAL S.A. w dniu 24 kwietnia 2017 roku

Pobierz plik
2017-04-24 15:41:00

19/2017 – Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Pobierz plik
2017-04-24 15:27:00

18/2017 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy za 2016 rok

Pobierz plik
2017-04-24 14:58:00

17/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATAL S.A., które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2017 roku

Pobierz plik
2017-04-05 21:15:00

16/2017 – Prognoza wybranych danych operacyjnych i finansowych grupy kapitałowej ATAL S.A. na rok 2017

Pobierz plik
2017-04-05 17:10:00

15/2017 – Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia emitenta z podmiotem zależnym

Pobierz plik
2017-04-04 22:02:00

14/2017 – Informacja o sprzedaży mieszkań w pierwszym kwartale 2017 roku

Pobierz plik
2017-03-28 14:24:00

13/2017 – Emisja obligacji serii AB

Pobierz plik
2017-03-20 21:28:00

12/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Pobierz plik
2017-03-20 21:16:00

11/2017 – Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2016r.

Pobierz plik
2017-03-20 21:05:00

10/2017 – Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia emitenta z podmiotem zależnym

Pobierz plik
2017-03-20 20:55:00

9/2017 – Zmiana Polityki Dywidendy

Pobierz plik
2017-03-10 12:02:00

8/2017 – Uchwały w sprawie podwyższenia programu emisji obligacji oraz ustalenia warunków emisji obligacji serii AB

Pobierz plik
2017-02-03 22:33:00

7/2017 – Uchwały w sprawie wprowadzenia obligacji na okaziciela serii W spółki ATAL S.A. do ASO Catalyst oraz Bond Spot S.A.

Pobierz plik
2017-01-11 22:00:00

6/2017 – Uzupełnienie raportu w sprawie emisji obligacji serii „W”

Pobierz plik
2017-01-11 11:41:00

5/2017 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Pobierz plik
2017-01-11 11:37:00

4/2017 – Korekta zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o nabyciu akcji spółki ATAL S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Pobierz plik
2017-01-05 17:07:00

3/2017 – Zawarcie zlecenia do umowy istotnej dla działalności emitenta

Pobierz plik
2017-01-05 16:55:00

2/2017 – Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o nabyciu akcji spółki ATAL S.A. przez osobę pełniącą obowiązku zarządcze

Pobierz plik
2017-01-03 19:16:00

1/2017 – Informacja o sprzedaży mieszkań w 2016 roku.

Pobierz plik
2016-12-22 16:22:00

61/2016 – Emisja obligacji serii Z

Pobierz plik
2016-12-15 14:43:00

60/2016 – Emisja obligacji serii W

Pobierz plik
2016-12-09 15:24:00

59/2016 – Zawarcie znaczącej umowy

Pobierz plik
2016-11-17 16:10:00

58/2016 – Zawarcie zlecenia do umowy istotnej dla działalności emitenta

Pobierz plik
2016-11-15 08:22:00

57/2016 – Program emisji obligacji

Pobierz plik
2016-10-21 15:32:00

56/2016 – Zawarcie zlecenia do umowy istotnej dla działalności emitenta

Pobierz plik
2016-10-07 11:21:00

55/2016 – Terminowy wykup obligacji serii B

Pobierz plik
2016-10-05 12:08:00

54/2016 – Korekta zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o nabyciu akcji spółki ATAL S.A. przez osobę pełniącą obowiązku zarządcze

Pobierz plik
2016-09-23 15:33:00

53/2016 – Przedterminowy wykup Obligacji Serii G i J

Pobierz plik
2016-09-19 16:06:00

52/2016 – Zawarcie umowy istotnej dla działalności Emitenta

Pobierz plik
2016-09-13 21:02:00

51/2016 – Korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego ATAL S.A. za I półrocze 2016 roku

Pobierz plik
2016-09-12 15:45:00

50/2016 – Zawarcie znaczącej umowy

Pobierz plik
2016-09-01 15:57:00

49/2016 – Zawarcie zlecenia do znaczącej umowy

Pobierz plik
2016-09-01 09:06:00

48/2016 – Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Pobierz plik
2016-08-25 22:39:00

47/2016 – Zawarcie zlecenia do znaczącej umowy

Pobierz plik
2016-08-23 17:22:00

46/2016 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2016

Pobierz plik
2016-08-16 21:15:00

45/2016 – Zawarcie zlecenia do znaczącej umowy oraz aneksów do znaczących umów

Pobierz plik
2016-08-11 16:53:00

44/2016 – Zawarcie zlecenia do znaczącej umowy

Pobierz plik
2016-07-08 16:26:00

43/2016 – Zawarcie zlecenia do znaczącej umowy

Pobierz plik
2016-07-06 17:09:00

42/2016 – Korekta raportu bieżącego nr 38/2016 w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Pobierz plik
2016-06-30 00:00:00

41/2016 – Informacja o połączeniu emitenta z podmiotami zależnymi

Pobierz plik
2016-06-29 00:00:00

40/2016 – Zawarcie znaczącej umowy

Pobierz plik
2016-06-27 00:00:00

39/2016 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji ATAL S.A. seria O oraz seria P

Pobierz plik
2016-06-24 00:00:00

38/2016 – Wybór biegłego rewidenta

Pobierz plik
2016-06-17 00:00:00

37/2016 – Terminowy wykup obligacji serii E

Pobierz plik
2016-06-15 00:00:00

36/2016 – Uchwały w sprawie wprowadzenia obligacji na okaziciela serii O i P spółki ATAL S.A. do ASO Catalyst oraz Bond Spot S.A.

Pobierz plik
2016-06-02 00:00:00

35/2016 – Zawarcie zlecenia do znaczącej umowy

Pobierz plik
2016-05-25 03:01:00

34/2016 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy o wypłacie dywidendy

Pobierz plik
2016-05-25 03:00:00

33/2016 – Wybór Rady Nadzorczej ATAL S.A. na nową kadencję

Pobierz plik
2016-05-25 02:01:00

32/2016 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATAL S.A. w dniu 25 maja 2016 roku

Pobierz plik
2016-05-25 00:00:00

31/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25.05.2016 roku.

Pobierz plik
2016-05-18 00:00:00

30/2016 – Emisja obligacji serii O oraz serii P

Pobierz plik
2016-05-17 00:00:00

29/2016 – Przedterminowy wykup Obligacji Serii N

Pobierz plik
2016-05-13 00:00:00

28/2016 – Korekta raportu bieżącego numer 23/2016 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. na dzień 25.05.2016 r.

Pobierz plik
2016-04-29 01:00:00

27/2016 – Zawarcie znaczącej umowy

Pobierz plik
2016-04-29 00:00:00

26/2016 – Zawarcie znaczącej umowy

Pobierz plik
2016-04-28 00:00:00

25/2016 – Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia emitenta z podmiotami zależnymi

Pobierz plik
2016-04-27 02:00:00

24/2016 – Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Pobierz plik
2016-04-27 01:00:00

23/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Pobierz plik
2016-04-26 02:00:00

22/2016 – Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na nową kadencję

Pobierz plik
2016-04-26 01:00:00

21/2016 – Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Pobierz plik
2016-04-25 00:00:00

20/2016 – Zawarcie zlecenia do znaczącej umowy

Pobierz plik
2016-04-13 03:00:00

19/2016 – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2016

Pobierz plik
2016-04-13 02:00:00

18/2016 – Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia emitenta z podmiotami zależnymi

Pobierz plik
2016-04-08 04:00:00

17/2016 – Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

Pobierz plik
2016-04-08 03:00:00

16/2016 – Program emisji obligacji

Pobierz plik
2016-03-31 00:00:00

15/2016 – Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Pobierz plik
2016-03-24 03:00:00

14/2016 – Zawarcie zlecenia do znaczącej umowy

Pobierz plik
2016-03-24 02:00:00

13/2016 – Informacja o zamiarze połączenia emitenta z podmiotem zależnym

Pobierz plik
2016-03-23 00:00:00

12/2016 – Zawarcie znaczących umów

Pobierz plik
2016-02-29 00:00:00

11/2016 – Zawarcie znaczącej umowy

Pobierz plik
2016-02-02 00:00:00

10/2016 – Zawarcie zlecenia do znaczącej umowy

Pobierz plik
2016-01-29 02:00:00

9/2016 – Emisja obligacji serii M i N

Pobierz plik
2016-01-29 01:00:00

8/2016 – Korekta raportu nr 7/2016 z dnia 19.01.2016r.

Pobierz plik
2016-01-19 00:00:00

7/2016 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik
2016-01-15 00:00:00

6/2016 – Zawarcie znaczących umów

Pobierz plik
2016-01-14 00:00:00

5/2016 – Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu akcji spółki ATAL S.A. przez osoby zobowiązane

Pobierz plik
2016-01-13 00:00:00

4/2016 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Pobierz plik
2016-01-12 02:00:00

3/2016 – Uzupełnienie Raportu nr 12016 z dnia 05.01.2016r.

Pobierz plik
2016-01-12 01:00:00

2/2016 – Zawarcie zleceń do znaczącej umowy

Pobierz plik
2016-01-05 00:00:00

1/2016 – Zawarcie zlecenia do znaczącej umowy

Pobierz plik
2015-12-23 00:00:00

50/2015 – Zawarcie znaczących umów

Pobierz plik
2015-12-22 00:00:00

49/2015 – Emisja obligacji serii L

Pobierz plik
2015-12-18 03:00:00

48/2015 – Sprostowanie raportu 47/2015 w sprawie wypłaty odsetek od obligacji

Pobierz plik
2015-12-18 02:00:00

47/2015 – Wypłata odsetek od obligacji serii G

Pobierz plik
2015-12-08 00:00:00

46/2015 – Zawarcie zlecenia do znaczącej umowy

Pobierz plik
2015-12-03 00:00:00

45/2015 – Zawarcie zleceń do znaczącej umowy

Pobierz plik
2015-11-13 00:00:00

44/2015 – Emisja obligacji serii K

Pobierz plik
2015-11-10 02:00:00

43/2015 – Emisja obligacji serii I i J

Pobierz plik
2015-11-10 01:00:00

42/2015 – Powołanie i odwołanie prokurenta

Pobierz plik
2015-11-02 02:00:00

41/2015 – Zawarcie zleceń do znaczącej umowy

Pobierz plik
2015-11-02 01:00:00

40/2015 – Informacja o zawarciu znaczącej umowy pomiędzy jednostkami zależnymi od emitenta

Pobierz plik
2015-10-30 03:00:00

39/2015 – Informacja o nabyciu i zbyciu aktywów o znacznej wartości w związku z zawarciem znaczącej umowy pomiędzy jednostkami zależnymi od emitenta

Pobierz plik
2015-10-30 02:00:00

38/2015 – Wykup obligacji serii F oraz wypłata odsetek od obligacji serii F i G

Pobierz plik
2015-10-15 00:00:00

37/2015 – Ostateczne koszty oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii E

Pobierz plik
2015-10-13 00:00:00

36/2015 – Emisja obligacji serii H

Pobierz plik
2015-10-08 00:00:00

35/2015 – Terminowy wykup obligacji serii A oraz wypłata odsetek od obligacji serii A i B

Pobierz plik
2015-10-01 00:00:00

34/2015 – Połączenie emitenta z innymi podmiotami z grupy kapitałowej emitenta

Pobierz plik
2015-09-23 00:00:00

33/2015 – Zawarcie zleceń do znaczącej umowy

Pobierz plik
2015-09-15 03:00:00

32/2015 – Emisja obligacji serii G

Pobierz plik
2015-09-15 02:00:00

31/2015 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik
2015-09-15 01:00:00

30/2015 – Aneks do umowy znaczącej

Pobierz plik
2015-09-01 02:00:00

29/2015 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na nadzwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Pobierz plik
2015-09-01 01:00:00

28/2015 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATAL S.A. w dniu 31.08.2015 roku

Pobierz plik
2015-08-26 00:00:00

27/2015 – Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATAL S.A. w dniu 31 sierpnia 2015 roku

Pobierz plik
2015-08-24 00:00:00

26/2015 – Zawarcie znaczącej umowy

Pobierz plik
2015-08-20 00:00:00

25/2015 – Sprostowanie postanowienia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Atal S.A

Pobierz plik
2015-08-19 00:00:00

24/2015 – Zawarcie znaczących umów

Pobierz plik
2015-08-18 00:00:00

23/2015 – Zawarcie znaczących umów

Pobierz plik
2015-08-05 00:00:00

22/2015 – Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pobierz plik
2015-07-22 00:00:00

21/2015 – Komunikat KDPW – Rejestracja akcji serii E

Pobierz plik
2015-07-21 00:00:00

20/2015 – Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E

Pobierz plik
2015-07-17 00:00:00

19/2015 – Zawarcie znaczącej umowy

Pobierz plik
2015-07-14 00:00:00

18/2015 – Warunkowa rejestracja akcji serii E spółki ATAL S.A. przez KDPW S.A.

Pobierz plik
2015-07-12 00:00:00

17/2015 – Wybór biegłego rewidenta

Pobierz plik
2015-07-03 00:00:00

16/2015 – Terminy publikacji raportów okresowych ATAL S.A. w 2015 roku

Pobierz plik
2015-06-30 00:00:00

15/2015 – Komunikat KDPW – Rejestracja akcji serii B, C, D spółki Atal S.A.

Pobierz plik
2015-06-26 00:00:00

14/2015 – Zawarcie znaczącej umowy

Pobierz plik
2015-06-24 00:00:00

13/2015 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Atal S.A.; Zmiany statutu

Pobierz plik
2015-06-23 05:00:00

12/2015 – Zawarcie znaczących umów

Pobierz plik
2015-06-23 04:00:00

11/2015 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik
2015-06-23 03:00:00

10/2015 – Zawarcie Zlecenia do umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

Pobierz plik
2015-06-19 00:00:00

9/2015 – Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik
2015-06-16 00:00:00

8/2015 – Wyplata odsetek od obligacji serii E

Pobierz plik
2015-06-11 02:00:00

7/2015 – Wprowadzenie do obrotu gieldowego na Glownym Rynku Gieldy Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A. praw do akcji zwyklych na okaziciela serii E

Pobierz plik
2015-06-11 01:00:00

6/2015 – Otrzymanie zawiadomien w trybie art 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz plik
2015-06-10 02:00:00

5/2015 – Warunkowe dopuszczenie do obrotu gieldowego na Glownym Rynku Gieldy Papierow Wartosciowych S A akcji serii B C D i E oraz praw do akcji zwyklych na okaziciela serii E

Pobierz plik
2015-06-10 01:00:00

4/2015 – Rejestracja praw do akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierow Wartosciowych SA

Pobierz plik
2015-06-08 00:00:00

3/2015 – Rejestracja akcji istniejących w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Pobierz plik
2015-06-03 02:00:00

2/2015 – Zakończenie subskrypcji akcji serii E

Pobierz plik
2015-06-03 01:00:00

1/2015 – Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Pobierz plik

Quarterly periodic reports

2024-05-16 17:12:00

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za I kwartał 2024 roku

Pobierz plik
2023-11-16 08:04:00

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

Pobierz plik
2023-11-16 08:04:00

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za III kwartał 2023 roku

Pobierz plik
2023-05-18 08:04:00

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za I kwartał 2023 roku

Pobierz plik
2023-05-18 08:04:00

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku

Pobierz plik
2022-11-17 08:01:00

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za III kwartał 2022 roku

Pobierz plik
2022-11-17 08:01:00

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

Pobierz plik
2022-05-19 17:16:00

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za I kwartał 2022 roku

Pobierz plik
2022-05-19 17:16:00

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

Pobierz plik
2021-11-18 08:16:00

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

Pobierz plik
2021-11-18 08:16:00

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za III kwartał 2021 roku

Pobierz plik
2021-05-20 17:41:00

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

Pobierz plik
2021-05-20 17:41:00

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za I kwartał 2021 roku

Pobierz plik
2020-11-19 08:25:00

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za III kwartał 2020 roku

Pobierz plik
2020-11-19 08:25:00

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

Pobierz plik
2020-05-21 17:06:00

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za I kwartał 2020 roku

Pobierz plik
2020-05-21 17:06:00

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

Pobierz plik
2019-11-19 17:06:00

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za III kwartał 2019 roku.

Pobierz plik
2019-11-19 17:06:00

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

Pobierz plik
2019-05-21 17:29:00

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za I kwartał 2019 roku

Pobierz plik
2019-05-21 17:29:00

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

Pobierz plik
2018-11-20 17:28:00

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za III kwartał 2018 roku

Pobierz plik
2018-11-20 17:28:00

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

Pobierz plik
2018-05-22 17:11:00

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za I kwartał 2018 roku

Pobierz plik
2018-05-22 17:11:00

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Pobierz plik
2017-11-20 19:18:00

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za III kwartał 2017 roku

Pobierz plik
2017-11-20 19:18:00

Skonsolidowany raport kartalny za III kwartal 2017 roku

Pobierz plik
2017-05-14 18:22:00

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitalowej ATAL S.A. za I kwartal 2017 roku

Pobierz plik
2017-05-14 18:22:00

Skonsolidowany raport kartalny za I kwartal 2017 roku

Pobierz plik
2016-11-14 17:47:00

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za III kwartał 2016 roku

Pobierz plik
2016-11-14 17:47:00

Skonsolidowany raport kartalny za III kwartal 2016 roku

Pobierz plik
2016-05-16 00:00:00

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe IQ 2016

Pobierz plik
2016-05-16 00:00:00

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Pobierz plik
2015-11-16 00:00:00

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe IIIQ 2015

Pobierz plik
2015-11-16 00:00:00

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Pobierz plik

Semi-annual periodic reports

2023-09-07 07:51:10

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. I półrocze 2023

Pobierz plik
2023-09-07 07:51:00

Raport z przeglądu – skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe ATAL S.A. I półrocze 2023

Pobierz plik
2023-09-07 07:50:00

Raport z przeglądu – skrócone sprawozdanie finansowe ATAL SA I półrocze 2023

Pobierz plik
2023-09-07 07:50:00

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL SA I półrocze 2023

Pobierz plik
2023-09-07 07:50:00

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023

Pobierz plik
2022-09-08 07:49:00

Raport z przeglądu – skrócone sprawozdanie finansowe ATAL SA I półrocze 2022

Pobierz plik
2022-09-08 07:49:00

Raport z przeglądu – skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe ATAL SA I półrocze 2022

Pobierz plik
2022-09-08 07:49:00

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL SA I półrocze 2022

Pobierz plik
2022-09-08 07:49:00

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL SA I półrocze 2022

Pobierz plik
2022-09-08 07:49:00

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022

Pobierz plik
2021-09-03 08:17:00

Raport z przeglądu – skrócone sprawozdanie finansowe ATAL SA I półrocze 2021

Pobierz plik
2021-09-03 08:17:00

Raport z przeglądu – skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe ATAL SA I półrocze 2021

Pobierz plik
2021-09-03 08:17:00

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL SA I półrocze 2021

Pobierz plik
2021-09-03 08:17:00

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL SA I półrocze 2021

Pobierz plik
2021-09-03 08:17:00

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021

Pobierz plik
2020-09-09 20:49:00

Korekta edytorska na str. 31-32 Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL SA (dot. sprawozd. jednostki dominującej)

Pobierz plik
2020-09-03 17:13:00

Raport z przeglądu – skrócone sprawozdanie finansowe ATAL SA I półrocze 2020

Pobierz plik
2020-09-03 17:13:00

Raport z przeglądu – skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe ATAL SA I półrocze 2020

Pobierz plik
2020-09-03 17:13:00

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL SA I półrocze 2020

Pobierz plik
2020-09-03 17:13:00

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL SA I półrocze 2020

Pobierz plik
2020-09-03 17:13:00

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020

Pobierz plik
2019-09-03 17:13:00

Raport z przeglądu – skrócone sprawozdanie finansowe ATAL SA I półrocze 2019

Pobierz plik
2019-09-03 17:13:00

Raport z przeglądu – skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe ATAL SA I półrocze 2019

Pobierz plik
2019-09-03 17:13:00

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL SA I półrocze 2019

Pobierz plik
2019-09-03 17:13:00

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL SA I półrocze 2019

Pobierz plik
2019-09-03 17:13:00

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019

Pobierz plik
2018-09-04 18:45:00

Raport z przeglądu – skrócone sprawozdanie finansowe ATAL SA I półrocze 2018

Pobierz plik
2018-09-04 18:45:00

Raport z przeglądu – skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe ATAL SA I półrocze 2018

Pobierz plik
2018-09-04 18:45:00

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL SA I półrocze 2018

Pobierz plik
2018-09-04 18:45:00

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL SA I półrocze 2018

Pobierz plik
2018-09-04 18:45:00

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018

Pobierz plik
2017-09-05 18:21:00

Raport z przeglądu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL SA I półrocze 2017

Pobierz plik
2017-09-05 18:21:00

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL SA I półrocze 2017

Pobierz plik
2017-09-05 18:21:00

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL SA I półrocze 2017

Pobierz plik
2017-09-05 18:21:00

Oświadczenie Zarządu do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL SA I półrocze 2017

Pobierz plik
2017-09-05 18:21:00

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017

Pobierz plik
2016-09-13 21:21:00

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 6M 2016 korekta

Pobierz plik
2016-09-13 21:21:00

Skonsolidowany raport półroczny PSr za 2016 korekta

Pobierz plik
2016-08-29 07:46:00

Raport z przeglądu skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i skrócone sprawozdanie finansowe 6M 2016

Pobierz plik
2016-08-29 07:46:00

Sprawozdanie Zarządu z działalności 6M 2016

Pobierz plik
2016-08-29 07:46:00

Oświadczenia Zarządu skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 6M 2016

Pobierz plik
2016-08-29 07:46:00

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

Pobierz plik
2015-08-31 07:50:00

Raport z przeglądu skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i skrócone sprawozdanie finansowe 6M 2015

Pobierz plik
2015-08-31 07:50:00

Sprawozdanie Zarządu z działalności 6M 2015

Pobierz plik
2015-08-31 07:50:00

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 6M 2015

Pobierz plik
2015-08-31 07:50:00

Oświadczenia Zarządu skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 6M 2015

Pobierz plik
2015-08-31 07:50:00

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

Pobierz plik

Annual periodic reports

2024-03-21 06:58:14

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL S.A. 2023r. – wersja PDF

Pobierz plik
2024-03-21 06:58:13

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. 2023r. – wersja PDF

Pobierz plik
2024-03-21 06:58:12

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2023r. – wersja PDF

Pobierz plik
2024-03-21 06:58:11

1. List Prezesa Zarządu ATAL S.A. do raportu rocznego 2023r.

Pobierz plik
2024-03-21 06:58:10

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2023r.

Pobierz plik
2024-03-21 06:58:09

3. Jednostkowe sprawozdanie finansowej ATAL S.A. 2023r.

Pobierz plik
2024-03-21 06:58:08

4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego SF ATAL S.A. 2023r.

Pobierz plik
2024-03-21 06:58:00

5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za 2023r.

Pobierz plik
2024-03-21 06:58:00

6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego SF 2023r.

Pobierz plik
2024-03-21 06:58:00

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za 2023r. wraz z oświadczeniem dot. wyboru firmy audytorskiej

Pobierz plik
2023-03-24 00:05:00

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL SA 2022r. – wersja PDF

Pobierz plik
2023-03-24 00:03:00

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ATAL SA 2022r. – wersja PDF

Pobierz plik
2023-03-24 00:01:00

Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej ATAL SA w 2022r. – wersja PDF

Pobierz plik
2023-03-23 00:10:00

1. List Prezesa Zarządu ATAL SA do raportu rocznego 2022r.

Pobierz plik
2023-03-23 00:09:00

2. Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej ATAL SA w 2022r.

Pobierz plik
2023-03-23 00:08:00

3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL SA 2022r.

Pobierz plik
2023-03-23 00:07:00

4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego SF ATALl SA 2022r.

Pobierz plik
2023-03-23 00:06:00

5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ATAL SA 2022r.

Pobierz plik
2023-03-23 00:05:00

6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego SF 2022r

Pobierz plik
2023-03-23 00:04:00

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za 2022r. wraz z oświadczeniem dot. wyboru firmy audytorskie

Pobierz plik
2022-03-18 00:05:00

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL S.A. 2021r. – wersja PDF

Pobierz plik
2022-03-18 00:04:00

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ATAL S.A 2021r – wersja PDF

Pobierz plik
2022-03-18 00:03:00

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2021r.- wersja PDF

Pobierz plik
2022-03-17 00:07:00

1. List Prezesa Zarządu ATAL SA do raportu rocznego 2021r.

Pobierz plik
2022-03-17 00:06:00

2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL SA 2021r.

Pobierz plik
2022-03-17 00:05:00

3. Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej ATAL SA w 2021r.

Pobierz plik
2022-03-17 00:04:00

4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego SF Atal SA 2021r.

Pobierz plik
2022-03-17 00:03:00

5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ATAL SA 2021r.

Pobierz plik
2022-03-17 00:02:00

6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego SF 2021r.

Pobierz plik
2022-03-17 00:01:00

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za 2021r. wraz z oświadczeniem dot. wyboru firmy audytorskiej

Pobierz plik
2021-03-19 00:03:00

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL S.A. 2020r. – wersja PDF

Pobierz plik
2021-03-19 00:02:00

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ATAL S.A 2020r – wersja PDF

Pobierz plik
2021-03-19 00:01:00

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2020r.- wersja PDF

Pobierz plik
2021-03-18 00:07:00

1. List Prezesa Zarządu ATAL SA do raportu rocznego 2020r.

Pobierz plik
2021-03-18 00:06:00

2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL S.A. 2020r.

Pobierz plik
2021-03-18 00:05:00

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2020r.

Pobierz plik
2021-03-18 00:04:00

4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego SF ATAL S.A. 2020r.

Pobierz plik
2021-03-18 00:03:00

5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ATAL S.A 2020r.

Pobierz plik
2021-03-18 00:02:00

6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego SF 2020r.

Pobierz plik
2021-03-18 00:01:00

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za 2020r. wraz z oświadczeniem dot. wyboru firmy audytorskiej

Pobierz plik
2020-03-19 00:10:00

1. List Prezesa Zarzadu ATAL SA do raportu rocznego 2019r.

Pobierz plik
2020-03-19 00:09:00

2. Raport roczny jednostkowy za 2019r.

Pobierz plik
2020-03-19 00:08:00

3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL SA 2019r.

Pobierz plik
2020-03-19 00:07:00

4. Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej ATAL SA w 2019r.

Pobierz plik
2020-03-19 00:06:00

5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego SF Atal SA 2019r.

Pobierz plik
2020-03-19 00:05:00

6. Raport roczny skonsolidowany 2019r.

Pobierz plik
2020-03-19 00:04:00

7. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ATAL SA 2019r.

Pobierz plik
2020-03-19 00:03:00

8. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego SF 2019r.

Pobierz plik
2020-03-19 00:02:00

9. Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru firmy audytorskiej i KA

Pobierz plik
2020-03-19 00:01:00

10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za 2019r.

Pobierz plik
2019-03-19 00:10:00

1. List Prezesa Zarzadu ATAL SA do raportu rocznego 2018r.

Pobierz plik
2019-03-19 00:09:00

2. Raport roczny jednostkowy za 2018r.

Pobierz plik
2019-03-19 00:08:00

3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL SA 2018r.

Pobierz plik
2019-03-19 00:07:00

4. Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej ATAL SA w 2018r.

Pobierz plik
2019-03-19 00:06:00

5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego SF Atal SA 2018r.

Pobierz plik
2019-03-19 00:05:00

6. Raport roczny skonsolidowany 2018r.

Pobierz plik
2019-03-19 00:04:00

7. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ATAL SA 2018r.

Pobierz plik
2019-03-19 00:03:00

8. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego SF 2018r.

Pobierz plik
2019-03-19 00:02:00

9. Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru firmy audytorskiej i KA

Pobierz plik
2019-03-19 00:01:00

10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za 2018 r.

Pobierz plik
2018-03-18 00:10:00

1. List Prezesa Zarzadu ATAL SA do raportu rocznego 2017

Pobierz plik
2018-03-18 00:09:00

2. Raport roczny jednostkowy za 2017r.

Pobierz plik
2018-03-18 00:08:00

3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL SA 2017

Pobierz plik
2018-03-18 00:07:00

4. Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej ATAL SA w 2017r.

Pobierz plik
2018-03-18 00:06:00

5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego SF Atal SA 2017

Pobierz plik
2018-03-18 00:05:00

6. Oswiadczenie Zarzadu do sprawozdania finas. ATAL SA 2017

Pobierz plik
2018-03-18 00:04:00

7. Raport roczny skonsolidowany 2017

Pobierz plik
2018-03-18 00:03:00

8. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ATAL SA 2017

Pobierz plik
2018-03-18 00:02:00

9. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego SF 2017

Pobierz plik
2018-03-18 00:01:00

10. Oswiadczenie Zarzadu do skonsolidowanego sprawozdania finas. Grupy ATAL SA 2017

Pobierz plik
2017-03-20 00:13:00

List Prezesa Zarządu Atal S.A. do raportu rocznego 2016

Pobierz plik
2017-03-20 00:12:00

Raport roczny jednostkowy za 2016r.

Pobierz plik
2017-03-20 00:11:00

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL S.A. 2016

Pobierz plik
2017-03-20 00:10:00

Sprawozdanie Zarządu z działalności ATAL S.A. i Grupy Kapitałowej ATAL SA 2016

Pobierz plik
2017-03-20 00:09:00

Raport z badania Sprawozdania Finansowego ATAL S.A 2016

Pobierz plik
2017-03-20 00:08:00

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta do Sprawozdania Finansowego ATAL S.A. 2016

Pobierz plik
2017-03-20 00:07:00

Oświadcznie Zarządu do sprawozdania finansowego ATAL S.A. 2016

Pobierz plik
2017-03-20 00:06:00

Raport roczny skonsolidowany 2016

Pobierz plik
2017-03-20 00:05:00

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy ATAL S.A. 2016

Pobierz plik
2017-03-20 00:04:00

Sprawozdanie Zarządu z działalności ATAL S.A. i Grupy Kapitałowej ATAL S.A. 2016

Pobierz plik
2017-03-20 00:03:00

Raport z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy ATAL S.A. 2016

Pobierz plik
2017-03-20 00:02:00

Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta do Sprawozdania Skonsolidowanego Grupy ATAL S.A. 2016

Pobierz plik
2017-03-20 00:01:00

Oświadcznie Zarządu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ATAL S.A. 2016

Pobierz plik
2016-03-20 00:13:00

List Prezesa Zarzadu ATAL SA do raportu rocznego za 2015r

Pobierz plik
2016-03-20 00:12:00

Raport roczny jednostkowy za 2015r

Pobierz plik
2016-03-20 00:11:00

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe ATAL SA 2015

Pobierz plik
2016-03-20 00:10:00

Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci ATAL S A 2015

Pobierz plik
2016-03-20 00:09:00

Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego ATAL SA 2015

Pobierz plik
2016-03-20 00:08:00

Opinia niezaleznego bieglego rewidenta do sprawozdania jednostkowego ATAL SA 2015

Pobierz plik
2016-03-20 00:07:00

Oswiadczenie Zarzadu do jednostkowego rocznego sprawozdania ATAL SA 2015

Pobierz plik
2016-03-20 00:06:00

Raport roczny skonsolidowany za 2015r

Pobierz plik
2016-03-20 00:05:00

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy ATAL 2015

Pobierz plik
2016-03-20 00:04:00

Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy ATAL 2015

Pobierz plik
2016-03-20 00:03:00

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ATAL 2015

Pobierz plik
2016-03-20 00:02:00

Opinia niezaleznego bieglego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego Grupy ATAL 2015

Pobierz plik
2016-03-20 00:01:00

Oswiadczenie Zarzadu do skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy ATAL 2015

Pobierz plik

Announcements for shareholders

30 listopada 2020

Piąte ostatnie wezwanie akcjonariuszy ATAL S.A. do złożenia dokumentów akcji

Pobierz plik
12 listopada 2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy ATAL S.A. do złożenia dokumentów akcji

Pobierz plik
28 października 2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy ATAL S.A. do złożenia dokumentów akcji

Pobierz plik
06 października 2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy ATAL S.A. do złożenia dokumentów akcji

Pobierz plik
09 września 2020

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy ATAL S.A. do złożenia dokumentów akcji

Pobierz plik

Related party significant transactions

Investor relations calendar
Marzec 2023
June 2024
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

Rozpoczęcie okresu zamkniętego

Rozpoczęcie okresu zamkniętego

Rozpoczęcie okresu zamkniętego